Tuesday, 2 October 2012

การสอนวิทยากรด้านศิลปะ

โดยอาจารย์ผู้มีประสบเารณ์มากกว่า 10 ปี
- ค่ายวิทยุการบินหาดใหญ่
- แบงค์ชาติหาดใหญ่
- ค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษ
- ชมรมออทิสติกสมิหรา สงขลา
- ศิลปะในสวน หอศิลป์นครหาดใหญ่
- สีสันลายเส้นการ์ตูน ร.ร.อนุบาลสงขลา
- ค่ายเยาวชนไทย-มาเลเซีย
- ค่ายวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
- ศิลปะสีน้ำ ร.ร.วชิราโปลีเทคนิค
- ศิลปะสีน้ำ ร.ร. เทศบาล 5 สงขลา
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- เทศบาลโคกม่วง
-ปั้นดาวน์ให้เป็นดาว มอ.หาดใหญ่
-บุคลากรทางการแพทย์ รพ. ระโนด
               ฯลฯ

Saturday, 5 November 2011

กิจกรรมนอกสถานที่


ห้องเรียนศิลปะ

หลักสูตรศิลปะเพื่อความสุข

ศิลปะเด็ก ช่วงวัยที่ 1 อายุ 4-6 ขวบ
                  ช่วงวัยที่ 2 อายุ 6-8 ขวบ
                  ช่วงวัยที่ 3 อายุ 8 ขวบขึ้นไป
ศิลปะการปั้น
สีน้ำพาเพลิน
เส้นสายลายการ์ตูน
ศิลปะสร้างสรรค์
วาดเส้น
สีน้ำ
สีอะคลีลิค